Economie de gaz cu OpenTherm

Majoritatea folosim pentru încălzire și apă caldă menajeră o centrală pe gaz. În acest articol vă prezentăm o soluție ingenioasă de eficientizare și reducere a consumului de gaz de până la 90%. Sună imposibil dar citiți articolul deoarece este simplu și logic!


OpenTherm - ce este?

În mare este un sistem de comunicare cu aparatele de încălzire. Practic el ne permite reglarea parametrilor de funcționare ai unei centrale pe gaz. OpenTherm a fost implementat la multe modele de centrale pe gaz vândute în ultimii 10-15 ani.

În centrală există un conector dedicat marcat cu "OT" sau de multe ori este chiar conectorul de termostat clasic (on/off) dar de asemenea trebuie sa fie marcat cu "OT" sau OpenTherm. Citiți manualul centralei pentru a verifica dacă este compatibila OpenTherm.


OpenTherm - cu ce ne ajută?

După cum am spus mai sus, OpenTherm ne oferă posibilitatea reglării parametrilor de funcționare ai unei centrale pe gaz compatibile. Pe lângă aceste reglaje ne poate oferi informații despre următorii senzori (depinde de marcă și producător):

 • încălzire (activ/inactiv)
 • curbă temperatură (activ/inactiv)
 • ACM (activ/inactiv)
 • flacără (activ/inactiv)
 • temperatură încălzire (setat, actual, minim, maxim, retur)
 • temperatură ACM (setat, actual, minim, maxim)
 • presiune
 • modulație flacără
 • temperatură exterioară
 • temperatură gaze arse
 • nr. porniri flacără și ore de funcționare (pentru incălzire, pentru ACM sau cumulat - în funcție de producător)
 • nr. porniri pompă recirculare și ore de funcționare
 • prezență erori
 • informații erori și diagnostic


Bine, și cum se reduce consumul de gaz?

 • Centrala clasică cu termostat on/off

Termostatul clasic comandă centrala în funcție de temperatura din încăpere. Scade temperatura - comandă pornirea centralei, crește temperatura - comandă oprirea centralei. Centrala este reglată pe o temperatură fixă, de cele mai multe ori mult prea mare față de temperatura necesară pentru a satisface necesarul de căldură.

Deschizi robinetul de apă caldă, centrala începe să prepare ACM la temperatura reglată.

În cazul acestor echipamente, majoritatea păstrează pe toată durata de viață a centralei reglajele de la instalare. Unii mai vrednici vor schimba reglajele o dată pe lună.

Consumul de gaz este foarte mare, eficiența acestei centrale atinge 85% iarna (1 kWh consumat = 0,85kWh căldură/apă caldă) sau vara, când produce apă caldă eficiența scade până la 45-55% (1kWh consumat = 0,45-0,55kWh căldură/apă caldă).


 • Centrala în condesație cu termostat OpenTherm

Termostatul OpenTherm comandă temperatura pe tur a centralei astfel încât temperatura camerei să rămână constantă. În continuare dacă deschizi robinetul de apă, centrala începe să prepare ACM la temperatura reglată.

În cazul acestor echipamente se eficientizează consumul de gaze pentru încălzire, eficiența poate atinge 90-95% atunci când centrala lucrează la temperaturi mici pe tur. Consumul de gaze vara, pentru preparare ACM, este în continuare mare, undeva la 65-75%.
Eficiența de 90-95% nu va fi niciodată atinsă atunci când centrala prepară ACM. Centrala va funcționa la temperaturi mari (fără condensație) tot anul pentru a putea incălzi instant apa rece.


 • Centrală în condensație controlată total prin OpenTherm

Folosind un modul OpenTherm integrat într-un sistem de control SmartHome (Node Red, Home Assistant, etc.) se pot cotrola cu precizie toate funcțiile centralei.

Prima economie se obține prin reglarea automată a temperaturii pe tur în funcție de temperatura exterioară, interioară, programare (zi/noapte/prezență/concediu/etc.). Avantajele față de un termostat OpenTherm de calitate sunt mici dar mult mai comode de utilizat datorita integrării în sistemul Smart Home. Se poate consulta un istoric, există grafice de temperaturi și consumuri, foarte utile pentru studiu și eficientizare.

Cea mai mare economie se obține la prepararea de apă caldă. O mare parte din centrale mențin tot timpul în bucla internă temperatura reglată pentru apă caldă. Atat iarna cât și vara, fie că se consumă apă caldă, fie că nu, centrala va menține temperatura reglată la ACM în bucla internă. Consumul de mers în gol poate atinge chiar și 1mc de gaz pe zi la anumite modele.

Un sistem Smart Home poate regla temperatura ACM la 20ºC și să o crească doar atunci cand se detecteaza consum de apă caldă. Vara mai ales, dar și iarna, se obține o reducere a consumului.

Metoda poate fi extinsă astfel încât să excludă de la producția ACM cererile de apă caldă de scurtă durată. De exemplu un spălat de mâini sau o clătire de pahar.

Logica de comandă poate fi notată în felul următor:

 • repaos - temperatura ACM la 20ºC
 • cerere ACM - așteaptă 30-60 secunde
 • dacă este în continuare cerere atunci crește temperatura la valoarea nominală

În felul acesta se elimină o mare parte din pornirile de scurtă durată. Apa va fi în continuare călduță, în nici un caz deranjantă pentru spălarea mâinilor iar consumul de gaze redus substanțial.


Nu discutăm în această prezentare despre costurile unui termostat OpenTherm sau ale unui modul SmartHome OpenTherm, fiecare implică și alte costuri secundare și depinde de poziționare, cablare, wireless, existența unui sistem SmartHome, etc. Fiecare își poate face singur calculele mult mai bine și corect.

Cert este că noi am implementat logica de mai sus și am redus factura de gaze cu 30% pe perioada de iarnă și cu 90% pe perioada de vară. Valorile le-am obținut din 3 sisteme dotate cu centrale termice în condensație comandate prin OpenTherm de automatizari realizate în Node Red.


Vom prezenta curând câte un tutorial pentru Node Red și pentru Home Assistant.